Welcome khách ghé nhà Su

Welcome khách ghé nhà Su
Sẻ chia tâm sự phập phù, viển vông!

Trang

04/10/2010

Bâng quơ


Nếu được ước mơ
Tôi mong trở về ngày hôm qua, có thể?
Để được đánh một giấc dài, bê trễ tới ngày mai
Mơ ước còn là ... mơ ước tương lai
Sẽ tươi đẹp hơn hôm nay, có thể?
Với nắng mơn man, gió lùa se sẽ,
Những phút bình yên không lo nghĩ, muộn phiền!

Không có nhận xét nào: